קיץ פעיל בגרעין התורני "אורות יצחק"-ישיבת בין הזמנים לנערים

קיץ