בחדר בריחה כזה עוד לא הייתם!!

חדר בריחה לא מהעולם הזה…

https://modiin.org/%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%97%d7%94/