"אל חי יפתח אוצרות שמיים" – ערב של אוצרות נשיים רק בשבילך !