בית ההוראה

בית ההוראה בראשות הגאון הרב זכריה בן שלמה שליט"א עוסק במתן מענה בתחום טהרת המשפחה.

בבית ההוראה משיבים רבנים מוסמכים במהלך כל שעות היממה:

הרב אלחנן מנצור [שלוחה 1]

הרב נעם עמרם [שלוחה 2]

הרב דני כי טוב [שלוחה 3]

הרב אבי לוין [שלוחה 4]

הרב אלעזר ארביב [שלוחה 5]

הרב אלעזר בן שלמה [שלוחה 6]

הרב זכריה בן שלמה [שלוחה 7]

הרב פאוסט – הלכה גישור ושלום בית [שלוחה 8]

 

כמו כן, יש מענה לנשים המעוניינות לפנות דרך משיבות.